Thursday, August 22, 2013

SUBTOPIK

1.  Jenis-jenis kamera video 

5.  Proses penerbitan video 

PENGENALAN

  • Video
      –  Media bergerak.
      –  Realistik 
  • Kebaikan dalam pnp:
          •  Keupayaannya menunjukkan imej yang bergerak
          •  Mempercepatkan dan melambatkan masa.
          •  Pergerakan itu boleh dibekukan
          •  Membawa peristiwa yang berlaku di luar bilik darjah
          •  Membawa peristiwa-peristiwa berbahaya
          •  Boleh memanipulasi ruang.

JENIS-JENIS KAMERA VIDEOKamera Video Analog

• Merakam  dan menyimpan imej  bentuk analog.
• Menggunakan tape magnetik
– Kaset video
– Format VHS, VHS-C, Hi 8 dan U-matic.

– Saiz kaset ini berbeza-beza


Kamera Video Digital

• Merakam dan menyimpan imej bentuk digital.
• Menggunakan kaset video saiz  kecil
   – Format DVC (Digital Video Cassette).
• Boleh disambungkan ke komputer
   – Kabel Firewire.


BAHAGIAN-BAHAGIAN DAN FUNGSI KAMERA VIDEO

Komponen-komponen Utama Kamera Video

1. Lensa-fungsi membawa cahaya kepada sensor.

2. Butang zoom-untuk merakam imej dekat objek.

3. Butang white balance-untuk mengawal keseimbangan warna 
    imej.

4. Gelang fokus-untuk melakukan fokus secara menual.

5. Sensor dedahan-mengesan seluruh medan rakaman dan menela 
    bukaan lensa.

6. Shutter- menentukan cahaya yang masuk ke kamera  video.

7. Alat rakam suara- mikrofon dan sistem suara yang dibina untuk 
    merakam bunyi.


JENIS-JENIS SYOT